Anmäl dig till RIKSTÄVLING MAGNUMPRECISION senast 11 april

Tävlingen genomförs mellan 27/4 – 6/6 – 2024
Kostnad : 90 kr / star
Vapengrupper: M1 till  M9 max  9 starter/skyttAnmälan göres genom anmälan till tavling@krpk.se samt insättning på SWICH 1236703854
Senast 11/4-2024
Märk  med Vapegrupperna  du vill delta i: exempelvis M3 7 9
Se antal skyttar här.
Hämta komplett Inbjudan här.
Hälsning
Styrelsen