Kristineträffen Historic är INSTÄLLD

Tyvärr måste vi ställa in  vår tävling den 18 maj.
Vi letar efter ett nytt datum för att genomföra tävlingen under året.
//Styrelsen

KRISTINEHAMNS PK  Bjuder in tillKristineträffen Historic i Banprecision
Traditionellt har Kristineträffen skjutits på Pingstaftonen. 1977 sköts den sista Kristineträffen på vår bana vid Harberget. Tävlingen var då en av Sveriges stora tävlingar och banan hade 60 skjutplatser. Vi tar upp traditionen och vill hylla alla skyttar som presterar fina resultat under åren på Kristineträffen. Tävlingen omfattade då 8 serier. Därefter flyttades vår bana till sin nuvarande plats vid Magasinsvägen i Kristinehamn.
Vi har satt upp ett nytt vandringspris som den skytt som har högst totalt resultat oavsett klass och vapengrupp tar hem en inteckning i.
Visst är vi bättre idag och har bättre vapen än vinnaren 1977, som hade en S&W M41, eller?   Ett extrapris på 1000 kr utgår till den bästa skytten med högsta resultatet om hen har ett bättre resultat över de 8 serierna än vinnaren hade 1977.

Hämta komplett Inbjudan här.
Hämta anmälningsblankett här. 
Hämta lista över anmälda skyttar här.
Hämta resultatslistan här.
Se
segrarens S&W 41a och lämna ett bud, klicka här.

Du som tänkt skjuta tre vapengrupper anmäl  dig i god tid då det kan bli begränsning till fyra skutlag.

Välkomna till en spännande dag hos Kristinehamns Pistolklubb