Medlemskap

För att bli medlem i Kristinehamns Pistolklubb, ska du ansöka om medlemskap.
Vi vill även att du INNAN du skickar in ansökan, kontaktar någon i styrelsen, antingen genom att maila till styrelsen@krpk.se, eller att du besöker oss vid någon av våra planerade skjutningar.
Din ansökan behandlas sedan av styrelsen på ett ordinarie styrelsemöte.
Individer som antas som medlemmar i vår förening ska ha personlig
mognad samt förmåga och vilja att följa lagar och regler. De får inte heller ägna
sig åt kriminell verksamhet eller missbruka alkohol eller droger. Det är inte
heller förenligt med medlemskap i föreningen, att samtidigt vara
medlem i organisation som associeras med organiserad brottslig verksamhet eller terrorism.

Här finner du medlemsansökan – i pdf-format.

Tillsammans med din ansökan ska du även bifoga ett utdrag ur Polisens belastningsregister.  OBS! Kuvertet från polisen, med utdraget ur belastningsregistret, MÅSTE lämnas oöppnat till klubben i samband med ansökan.

Utdrag ur polisens belastningsregister beställer du enkelt från Polisens hemsida. Du hittar beställningsblanketter och beställningsinformation på denna länk.

Skriv ut filen.
Fyll i uppgifterna.
Beställ utdrag ur belastningsregistret
Skicka ansökan och utdraget till styrelsen via adress:

Kristinehamns Pistolklubb
C/o  Börje Millberg
Grindvaktarvägen 6
68137 Kristinehamn

Lämna din ansökan till styrelsen eller skicka in den via brev. Eftersom den ska skrivas under personligen kan den inte skickas in med mail.

Antagning av nya medlemmar sker löpande under året. Vanligast är att man kontaktar någon som man redan känner i kubben, och följer med den till våra skjuttillfällen, så att klubben får möjlighet att lära känna individen.
Utöver detta så sker många intagningar av nya medlemmar i samband med de utbildningstillfällen som anordnas en gång per år på våren av klubben.
Du kan också besöka oss på utebanan de tillfällen vi har skytte (se tävlingskalendern), även om du inte redan nu känner någon i klubben, men då vill vi att du kontaktar någon i styrelsen först så att vi är förberedda på att du kommer på besök.

Medlemskap i Kristinehamns pistolklubb kostar:
Senior 950 kr.
Junior 200 kr.
Passiva medlemmar 350 kr.
Dubbelanslutning 500 kr

OBS. Klubben skickar ut en faktura till medlemmarna gällande medlemsavgiften.
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 440-1535 som framgår av fakturan.

Om du inte får en faktura, eller av annan anledning misttänker att något är felaktigt, så kontaktar du klubbens kassör.

I medlemskapet ingår medlemskap i Svenska Pistolskytteförbundet som ger ut tidningen Svenskt Pistolskytte.

Att tänka på innan du söker passivt medlemskap:
Intyg om aktivt medlemskap skrivs inte ut vilket påverkar ansökan om vapenlicenser.
Du får inte tidningen Nationellt Pistolskytte från Pistolskytteförbundet.
Vill du under året börja skjuta igen ska full medlemsavgift betalas.
Du är röstberättigad på årsmötet.