RIKSTÄVLINGEN I PRECISION 2023

Svenska pistolskytteförbundet inbjuder skyttar till rikstävling med pistol i precisionsskjutning på hemortens banor.
Vapengrupper: A B C

Tävlingstid 29/4 – 6/6

Kostnad 90 kronor/start.

Anmälan göres genom att betala via swich 1236703854 eller bankgiro 440-1535. Senast den 13/4 – 2023
Ange i meddelande endast RTPREC.
Kassören