RIKSTÄVLING MAGNUMPRECISION

Tävlingen genomförs mellan 29/4 – 6/6 – 2023
Kostnad : 90 kr / start
Vapengrupper: M1 till och med M8
Anmälan göres genom insättning på SWICH 1236703854 ELLER
BANKGIRO 440-1535 
Senast 14/4-2023
Märk ENDAST med RTMAG