Arbetsdag på Banan

Tack Alla som stälde upp på arbetsdagen. Tillsammans, trots Corana eländet, hade vi en riktigt trevlig dag på banan. Samtliga mål i listan blev uppfyllda med råge. Här ser du ställningen i Funktionärs Ligan.
Hoppas att flera medlemmar kommer till nästa arbetsdag och får dela glädjen att arbeta mot ett gemensamt mål.
//Styrelsen

Nu på lördag den 18 april  är det arbetsdag på hemmabanan.
Vi samlas klockan 10.00 och arbetar till ca 14.00.
Uppgifter att göra:
Tvätta sydfasaden.
Laga  räcket för målen  på 50 m banan.
Laga de trasiga snabbtavlorna.
Göra fästen till 50 m så att vanliga 60×60 cm tavlorna går att användas där också.
Byta dåliga papptavlor precision
Smörja vtidmålsmekanismen.
Häfta fast innertaket på A-banan.

Ta med lämliga verktyg, klädsel och ett glatt humör.
Har du utrustning för att tvätta fasaden, lämlig borste stege mm.
Hör av dig till Lars Werner 070 544 80 60 eller till lars.s.werner@gmail.com .
Har någon en kraftig häftpistol den blir bra att häfta fast innertaket i A-hallen.
Det finns något att göra för all, tillsamans blir det roligare.

Klubben bjuder på korv, bröd och fika.
//Styrelsen