Medlemsavgift 2019

Hej, på er.
Från och med medlemsavgiften för 2019, så kommer klubben nu fortsättningsvis att skicka ut fakturor till medlemmarna.
Vi vill då i första hand att medlemmen inväntar fakturan, för att därefter göra inbetalningen utifrån den. På så sätt kan vi lättare få ordning och reda i våra system, och kontrollera så att vi har rätt kontaktuppgifter till alla medlemmar.

Om du redan har betalat in avgiften direkt till vårt bankgiro, så är det inget problem. Det blir bara lite mer jobb för vår kassör.

Om ni inte får någon faktura, eller misstänker att något blivit fel, så kontaktar ni lämpligast vår kassör direkt.

När det gäller nya medlemmar och medlemmar som kommer att antas under året, så gäller samma för dom. Invänta tills du får fakturan, och hör av dig om det verkar vara något problem.

Medlemskap i Kristinehamns pistolklubb kostar 2019:
Senior 900 kr.
Junior 200 kr.
Familjemedlemskap 1000 kr.
Passiva medlemmar 350 kr.