Veteranresultat 2020

Resultat
Där inget annat anges gäller C-Vapen

2020-01-01 Veteranträning
Lars Werner                             263p (4g)
K-A Rudmalnm                        194p
Övriga
Johan Brandelid                       249p (3g) A-vapen
Annette Brandelid                   247p