Veteranresultat 2023

Veteranresultat 2023

Här redovisas VeteranCup och träningsresultat Övriga 25m och 50m.
Magnum Vinter Cup i precision se Magnum Precision.
Där inget annat anges avses C-vapen

2023-06-07 VeteranCup 9
Lars Werner                     278p 2x (6G)
Christina Andersson       243p 2x (1G)
Miguel Gil                          217p 1x (1G)
Roland Tunér                    213p 1x (1G)

2023-06-04 Veteranträning
Mats Nilsson                    255p (2G)
Christina Andersson       238p 1x*
Lars Werner                      236p 1x (2G) B-vapen
Janne Övringe                   221p 2x (1G)
Göran Högfält                   211p 1x (1G)
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                 223p 3x
Hampus Haglund             201p (2B)
Ville Öhlén                         196p 1x (2B)
Sixten Öhlén                      186p (1B)
Tomas Skyllqvist                161 1x (1B)
Peter Carlgren                    158p
Lars Lundin                          147p 1x
Björn-Henrik Rolfsson         (2G)

2023-06-02 Veteranträning
Göran Högfält                 246p 5x
Janne Övringe                 221p 2x
Miguel Gil                         218p 2x
Roland Tunér                   191p 1x
Övriga 25m
Pontus Nilsson                 267p 7x (5G) B-vapen
Ola Stein                            239p
Linus Övringe                    190p

2023-05-30 VeteranCup 8

Lars Werner                     268p 3x (4G)
Patrik Renman                 252p 3x (1G)
Janne Övringe                   242p 1x (1G)
Christina Andersson        232p
Göran Högfält                    223p 1x
Roland Tunér                     196p 1x
Karl-Arne Rudmalm          144p 1x
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                   269p 4x (3G)
Anders Granhagen            247p 1x (3G) A-vapen
Linus Övringe                     219p

2023-05-28 Veteranträning
Janne Övringe                  247p 1x (2G)
Göran Högfält                  234p
Övriga 25 m
Olof Nilsson                      258p 1x (3G)
Margareta Melin              255p 1x (2G)
Övriga 50 m
Mikael Österberg             286p 6x M5
Kay Dufström                   267p 3x (5G) M7
Fredrik Rudmalm             264p 2x (5G) M3
Patrik Renman                  250p 3x (5G) M7
Chriater Warnqvist           241p 2x (1G) M7

2023-05-26 Veteranträning
Göran Högfält                  244p 1x (1G)
Roland Tunér                   198p 1x
Övriga 50 m
Kay Dufström                   243p 1x (4G) M7

2023-05-24 VeteranCup 7
Lars Werner                     275p 4x (6G)
Göran Högfält                  249p 3x (1G)
Christina Andersson       237p 1x
Janne Övringe                  220p 2x
Miguel Gil                          208p (2G) A-vapen
Roland Tunér                   201p 2x (2G)

2023-05-21 Veteranträning

Mats Nilsson                    276p 6x (6G)
Lars Werner                     249p 1x (2G)
Christina Andersson       233p 1x
Janne Övringe                  223p 1x
Övriga 25 m
Ville Öhlén                        251p
Sixten Öhlén                    244p 2x
Johan Dahlin                    232p 2x
Marcus Andersson         230p 2x
Daniel Haglund               207p
Fredrik Karlgren              205p 1x
Peter Karlgren                 204p 1x
Robert Forsling                203p
Thomas Skyllqvist           188p 1x
Lars Lundin                      44p (A-vapen)
Övriga 50 m
Mikael Österberg           290p 9x M5-Fri
Adam Nilsson                 266p (5G) M?

2023-05-19 Veteranträning
Janne Övringe                  247p 2x (2G)
Göran Högfält                  244p (2G)
Roland Tunér                   202p 1x
Miguel Gil                          165p
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                 221p 2x
Linus Övringe                   201p
Övriga 50 m
Kay Dufström                   258p 3x (4G) M3

2023-05-17 VeteranCup 6
Lars Werner                     270p 1x (5G)
Christina Andersson       241p 2x
Göran Högfält                  238p 1x (1G)
Miguel Gil                          231p 2x (2G) A-vapen
Janne Övringe                   230p 1x (2G)
Roland Tunér                     215p 1x
Övriga 25 m
Linus Övringe                   244p 2x
Mikael Kaiding                  212p

2023-05-14 Veteranträning

Mats Nilsson                    269p 8x (3G)
Göran Högfält                  247p 1x (1G)
Janne Övringe                  243p 1x (2G)
Övriga 25 m
Margareta Melin              259p 1x (3G)
Anders Nilsson                 245p 1x
Marcus Andersson           224p 1x
Johan Dahlin                     196p 1x
Daniel Haglund                 174p
Christoffer Andersson     145p
Thomas Skyllqvist            145p
Lars Lundin                       133p

2023-05-12 Veteranträning
Lars Werner 5                  273p 5x (6G) en 50 serie
Janne Övringe                  245p 1x (1G)
Göran Högfält                  241p 2x
Roland Tunér                   200p 1x
Övriga 25 m
Johan Dahlin                     226p 1x
Linus Övringe                   178p

2023-05-10 VeteranCup 5
Lars Werner                     272p 6x (6G)
Christina Andersson       246p 3x (1G)
Göran Högfält                  229p 1x
Roland Tunér                   204p 1x (1G)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                 279p 6x (5G)
Jens Syrén                          236p (2G) A-vapen

2023-05-07 Veteranträning
Lars Werner                     275p 8x (7G)
Mats Nilsson                   269p 7x (5G)
Patrik Renman                260p 2x (2G)
Janne Övringe                  231p
Börje Millberg                  230p (1G)
Chritina Andersson         223p (1G)
Övriga 25 m
Anders Nilsson                266p 7x (1G)
Jocke Virtanen                  260p 3x
Kursdeltagare Pistolkortet 25 m
Ville Öhlén                         255p 2x (5S+1B)
Sixten Öhlén                      240p 4x (4S+2B)
Linus Övringe                    237p 1x (4S+2B)
Andreas Öhlén                 235p (2S+4B)
Marcus Andersson           208p (4B)
Peter Karlgren                  187p (2B)
Fredrik Karlgren               167p (1S+1B)
Lars Lundin                       166p
Tomas Sylqvist                  162p (2B)
Maria Bengtsson               125p A-vapen
Gurra Gustafsson              119p (1B)


2023-05-05 Veteranträning
Roland Tunér                   214p
Göran Högfält                  212p 1x
Övriga 25 m
Johan Dahlin                     226p 1x
Mikael Kaiding                  210p

Övriga 50 m
Mikael Österberg             291p 11x M5 Fri
Miguel Gil                           247p 1x (4G) M7

2023-05-03 VeteranCup 4
Lars Werner                           276p 3x (5G)
Janne Övringe                        246p 3x (1G)
Göran Högfält                        245p 3x (1G)
Christina Andersson             208p 1x

Roland Tunér                         206p 1x
Miguel Gil                                189p B-vapen
Karl Arne Rudmalm                124p 1x

Övriga 25 m
Adam Nilsson                        242p 1x (1G) A-vapen
Linus Övringe                        245p 4x

2023-04-30 Veteranträning
Mats Nilsson                          262p 1x (2G)
Patrik Renman                       259p 2x (3G)
Lars Werner                            239p 2x (1G)
Övriga 25 m
Christoffer Carlström           259p 2x (3G) B-vapen
Olof Nilsson                            251p 2x (3G)
Mikael Kaiding                        210p
Tone Berggren                        202p 1x
Övriga 50 m
?
2023-04-28 Veteranträning
Lars Werner                           246p 3x (1G)
Janne Övringe                        240p 3x (1G)
Christina Andersson             232p 1x
Roland Tunér                         214p 2x
Fältträning
Miguel Gil                                30/5/122p (5TG)
Övriga 25 m
Linus Övringe                       206p

2023-04-26 VeteranCup 3

Lars Werner                          282p 5x (6G)
Christina Andersson            241p 1x (1G)
Janne Övringe                       238p 2x  (2G)
Roland Tunér                         226p
Miguel Gil                                216p
Övriga 25 m
Linus Övringe                        217p 3x

2023-04-23 Veteranträning
Lars Werner                         272p 4x (4G)
Miguel Gil                             237p 2x (2G) A-vapen
Janne Övringe                      237p 1x (1G)
Patrik Renman                     234p 2x
Chritina Andersson             227p 1x
Roland Tunér                        221p 2x
Övriga 25 m
Christoffer Carlström          265p 2x (3G)
Kursdeltagare Pistolkortet 25 m
Ville Öhlén                           233p 2x (2S+4B)
Andreas Öhlén                    224p 4x (2S+4B)
Linus Övringe                      229p (3S+2B)
Robert Forsling                    224p (2S+5B)
Peter Karlgren                      205p 2x (1S+2B)
Sixten Öhlén                          198p (2S+1B)
Fredrik Karlgren                    193p (3B)
Marcus Andrrsson                177p 1x (1S+1B)
Maria Bengtsson                   122p
Tomas Skyllkvist                    100p (1S)
Övriga 50 m
Mikael Österberg                   277p 6x (7G) M8
Christer Warnqvist                247p 2x (4G) M7

2023-04-21 Veteranträning
Lars Werner                          267p 5x (5G)
Stig Eriksson                         256p 3x (2G)
Göran Höffält                       238p 2x
Miguel Gil                              227p 2x (1G) A-vapen
Övriga 25 m
Johan Brandelid                  248p 4x (3G) A-vapen
Mikael Kaiding                     233p 2x
Johan Dahlin                        213p 1x

2023-04-19 VeteranCup 2

Lars Werner                         266p 4x (5G)
Christina Andersson           242p 2x (1G)
Miguel Gil                             231p 2x (2G) A-vapen
Janne Övringe                      220p 2x
Roland Tunér                        197p
Karl-Arne Rudmalm              89p
Övriga 25 m
Linus Övringe                         225p 3x

2023-04-16 Veteranträning
Stig Eriksson                         264p 1x (3G)
Mats Nilsson                         261p 2x (1G)
Christina Andersson            243p (1G)
Janne Övringe                       235p 3x (1G)
Övriga 25 m
Anders Nilsson                      260p 5x (1G)
Ola Stein                                 241p 4x
Ville Öhlin                                239p 7x (2G)
Sixten Öhlin                            235p
Andreas Öhlin                         228p (1G)
Övriga 50 m
Adam Nilsson                           276p 3x (6G) M4
Patrik Renman                         249p 1x (4G) M7
Kay Dufström                           245p 4x (3G) M7
Fredrik Rudmalm                     238p 2x (2G) M7
Miguel Gil                                   197p 1x M8

2023-04-14 Veteranträning
Lars Werner                         266p 1x (5G)
Roland Tunér                       219p 2x
Christina Andersson           104p A-vapen
Övriga 25 m
Ola Stein                                231p 1x
Mikael Kaiding                       219p 1x

2023-04-12 VeteranCup 1
Lars Werner                         275p 6x (6G)
Roland Tunér                       227p 

Christina Andersson           218p
Miguel Gil                              202p (1G) A-vapen

2023-04-09 Veteranträning
Lars Werner                         268p 4x (5G) B-vapen
Janne Övringe                      228p 1x
Övriga 25 m
Tone Berggren                    243p 2x
Mikael Kaiding                     231p 1x
Fredrik Karlgren                  185p 1x
Peter Karlgren                      177p 1x
Linus Övringe                       173p 1x

2023-04-07 Veteranträning
Stig Eriksson                        269p 1x (4G)
Lars Werner                         259p 1x (2G)
Övriga 25 m
Pontus Nilsson                    281p 4x (5G)
Thomas Andersson             264p 1x (2G)

2023-04-05 Veteranträning
Janne Övringe                     231p
Christina Andersson          224p 1x
Göran Högfält                     198p
Fältträning
Miguel Gil                             33/6/98p (4TG)
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                     249p 1x (1G)
Linus Övringe                       204p

2023-04-02 Veteranträning
Mats Nilsson                       274p 4x (5G)
Stig Eriksson                        265p 2x (3G)
Lars Werner                         253p 2x (3G) B-vapen
Göran Högfält                      207p (1G)  C & A-vapen
Börje Millberg                      205p 2x B-vapen
Janne Övringe                      200p B-vapen
Övriga 25 m
Tone Berggren                  250p (1G)
Anders Granhagen           249p 1x (2G) A-vapen
Ville Öhlén                          247p 3x
Sixten Öhlén                      240p 4x
Andreas Öhlén                  234p 2x
Olof Nilsson                       223p 2x (2G) A-vapen
Linus Övringe                     205p
Övriga 50 m
Patrik Renman                    270p 3x (7G) M8
Christer Warnqvist             198p 2x M7
Miguel Gil                             193p M7

2023-03-31 Veteranträning
Stig Eriksson                      271p 2x (4G)
Lars Werner                       256p (2G)
Göran Högfält                    251p 1x (1G)
Miguel Gil                            238p (2G) B-vapen
Janne Övringe                     222p
Christina Andersson            62p
Övriga 25 m
Kay Dufström                      221p    B-vapen
Linus Övringe                      207p
Joakim Virtanen                  185p A-vapen
Johan Dahlin                        183p

2023-03-29 Veteranträning
Miguel Gil                           255p 4x (5G) B-vapen
Göran Högfält                   250p 2x (3G)
Janne Övringe                   243p 4x (3G)
Övriga 25 m 
Linus Övringe                    224p 1x (2G)

2023-03-26 Veteranträning
Lars Werner                      273p 3x (5G)
Stig Eriksson                      266p 3x (3G)
Göran Högfält                    249p 2x (2G)
Peter Karlgren                   192p       (1B)
Fältträning
Miguel Gil                           41/7 /139p (6TG) A-vapen
Övriga 25 m
Andreas Öhlén                  239p 3x (1G)
Wille Öhlén                         236p
Fredrik Karlgren                 214p 1x
Övriga 50 m
Patrik Renman                    251p 3x (6G) M4
Christer Warnqvist             251p 2x (2G) M7


2023-03-24 Veteranträning
Göran Högfält                   261p 1x (2G)
Christina Andersson        248p 2x (2G)
Lars Werner                       246p 2x (1G)
Patrik Renman                   241p 1x (1G) B-vapen
Miguel Gil                            185p 2x A-vapen
Janne Övringe                     153p
Övriga 25 m
Joakim Virtanen                   265p 2x (2G)
Mikael Kaiding                     234p 3x
Fältträning
Joakim Virtanen                    36/6 (6TG)

2023-03-22 Veteranträning
Lars Werner                       275p 3x (7G)
Christina Andersson         242p 2x (1G)
Göran Högfält                     227p
Miguel Gil                             225p 1x (3G) A-vapen
Övriga 25 m
Joakim Yirtanen                 247p 2x (5G)
Mikael Kaiding                    239p 1x (1G)
Fältträning
Lars Werner                       49/7 (7TG) C-vapen
Joakim Virtanen                 44/7 (5TG) R-vapen

2023-03-19 Veteranträning
Mats Nilsson                     264p 3x (3G)
Lars Werner                      259p 1x (2G)
Stig Eriksson                      258p 1x (4G) B-vapen
Patrik Renman                   228p 2x B-vapen
Miguel Gil                            216p 1x A-vapen
Övriga 25 m
Jens Syrén                           272p 4x (4G)
Ville Öhlén                          248p 3x
Andreas Öhlén                   245p 1x (1G)
Jonas Edesberg                  239p 2x
Anders Granhagen            240p 1x (1G) A-vapen
Tone Berggren                    231p
Övriga 50 m
Christer Warnqvist             239p 1x (3G) M7

2023-03-17 Veteranträning
Göran Högfält                    233p 1x
Lars Werner                       123 (1G)
Övriga 25 m 
Linus Övringe                     204p 1x
Fältträning
Chritina Andersson           30/7 (2TG)
Miguel Gil                            18/4 (1TG)
Lars Werner                        17/7 (1TG) B-vapen

2023-03-15 Veteranträning
Göran Högfält                     241p 2x
Sune Lindblom                    228p
Janne Övringe                      222p 1x
Christina Andersson           210p 3x
Fältträning
Miguel Gil                            31/6/239p (2TG)
Övriga 25 m
Joakim Virtanen                   269p 4x (2G)
Linus Övringe                      184p 1x

2023-03-12 Veteranträning
Mats Nilsson                       264p 3x (2G)
Göran Högfält                     251p 3x (1G)
Sune Lindblom                   240p
Börje Millberg                     215p
Övriga 25 m
Mikael Kaiding                     237p 2x
Ville Öhlén                            230p 1x
Andreas Öhlén                    220p 1x
Johan Dahlin                        218p 1x
Tone Berggren                     193p
Fredrik Karlgren                   180p
Peter Karlgren                       148p
Övriga 50 m
Kay Dufström                         282p 7x (7G) M4 En 50 serie
Patrik Renman                        254p 6x (3G) M7
Christer Warnqvist                 215p M7
Miguel Gil                                 149p M6

2023-03-10 Veteranträning
Lars Werner                        259p 2x (4G)
Göran Högfält                     256p 4x (2G)
Janne Övringe                     231p (1G)
Christina Andersson          224p 1x (1G)
Miguel Gil                            220p 3x (1G)
Övriga 25 m
Linus Övringe                      204p 1x (3 Brons)

2023-03-08 Veteranträning
Lars Werner                      266p 1 x (5G)
Christina Andersson        224p
Sune Lindblom                  222p 1x
Janne Övringe                    221p 2x
Fältträning
Göran Högfält                     33/6 (4TG)
Övriga 25 m
Linus Övringe
Övriga 50 m
Börje Millberg                      183p (1G) M7

2023-03-05 Veteranträning
Lars Werner                      275p 3x (6G)
Mats Nilsson                     272p 3x (4G)
Göran Högfält                   246p 1x (1G)
Sune Lindblom                  245p 3x (1G)
Per Asplund                       224p 2x
Övriga 25 m
Ville Asplund                      254p
Sixten Öhlén                      226p 2x
Andreas Öhlén                  222p 1x
Tone Berggren                   208p 2x
Jakob Asplund                    203p
Johan Dahlin                       194p 1x
Övriga 50 m
Patrik Renman                    261p 3x (5G) M7
Fredrik Grahn                     103p M6

2023-03-03 Veteranträning Fält (C30 15 s)
Sune Lindblom                    36/6  (6TG)
Lars Werner                        36/6  (6TG)
Johan Dahlin                        34/6 (4TG)
Göran Matutinovic             33/6 (3TG)
Jens Syrén                            33/6 (3TG)
Janne Övringe                      32/6 (2TG)
Banträning
Stig Eriksson                         45  1x (1G)

2023-02-26 Veteranträning Fält
Sune Lindblom                 44/8 (5TG)
Lars Werner                      42/7 (7TG)
Christina Andersson        41/8 (3TG)
Jocke Virtanen                   40/8 (3TG)
Göran Högfält                    31/8 (3TG)
Göran Matutinovic            28/8 (1TG)

2023-02-26 Veteranträning
Lars Werner                      274p 6x (7G)
Mats Nilsson                     270p 5x (5G)
Stig Eriksson                      255p 4x
Sune Larsson                    229p 1x (1G)
Janne Övringe                   213p 1x
Övriga 25 m
Johan Brandelid                266p 3x (2G)
Annette Brandelid            261p 2x (1G)
Jens Syrén                          260p 5x
Sixten Öhlén                      239p 2x
Fredrik Grahn                    247p x
Andreas Öhlén                  233p
Tone Berggren                  219p 3x
Johan Dahlin                      218p
Jonas Edesberg                 211p 2x (2Brons)
Peter Karlgren                   145p
Övriga 25 m
Christer Warnqvist            225p 1x (3G) M7
Miguel Gil                            125p M8

2023-02-24 Veteranträning
Lars Werner                      273p 3x (7G)
Göran Högfält                   230p 2x
Christina Andersson        221p
Janne Övringe                   216p (1G)
Fältträning
Miguel Gil                          27/6/65p (1TG)
Övriga 25 m
Jocke Virtanen                  240p 1x
Jocke Virtanen                  216p  2(G) A-vapen

2023-02-22 Veteranträning
Lars Werner                      268p 6x (5G)
Christina Andersson        231p
Göran Högfält                   227p
Sune Lindblom                  223p 1x (1G)
Gert Hedström                  109p (4serier)
Övriga 25 m
Jocke Virtanen                     183p A-vapen

2023-02-19 Veteranträning
Mats Nilsson                    264p 5x (3G)
Lars Werner                     263p 3x (4G)
Stig Eriksson                     255p 2x (2G)
Sune Lindblom                 233p 1x
Göran Högfält                   223p 1x (1G) A-vapen
Börje Millberg                   221p
Janne Övringe                    211p
Övriga 25 m
Anders Nilsson                  262p 5x (1G)
Johan Brandelid                247p 1x
Annette Brandelid            246p 3x (2G)
Jocke Virtanen                   246p 2x
Andreas Öhlén                  225p 3x
Ville Öhlén                          221p
Sixten Öhlén                       209p
Olof Nilsson                        196p (1G) A-vapen
Resultat 50m se Magnum Precision

2023-02-17 Veteranträning
Lars Werner                     272p 4x (5G)
Kay Dufström                   239p (1G)
Christina Andersson       238p 1x (1G)
Sune Lindblom                 229p 1x
Göran Högfält                   219p 2x
Fältträning
Miguel Gil                          19/6
Övriga 25 m
Magnus Grahn                   248p 2x
Johan Dahlin                       209p 1x
Fredrik Grahn                     46p B-vapen

2023-02-15 Veteranträning
Lars Werner                     273p 3x (7G)
Göran Högfält                  244p
Christina Andersson       238p 2x (1G)
Sune Lindblom                 226p 1x
Janne Övringe                   226p (1G)
Fältträning
Miguel Gil                         22/6 (2TG)
Övriga 25 m
Jens Syrén                        243p 2x (2G) A-vapen
Fredrik Grahn                  226p1x (1G)
Magnus Grahn                 167p 2x A-vapen


2023-02-12 Veteranträning
Mats Nilsson                   272p 3x (4G)
Lars Werner                    258p (3G)
Stig Eriksson                    255p 3x (3G)
Sune Lindblom                233p 1x
Göran Högfält                  224p 1x
Janne Övringe                   190p
Övriga 25 m
Johan Brandelid              261p (1G)
Andreas Öhlen                 239p
Olof Nilsson                      221p 2x (1G) A-vapen
Johan Dahlin                     201p
Sixten Öhlen                     183p
Resultat 50m se Magnum Precision

2023-02-10 Veteranträning
Stig Eriksson                   264p 5x (3G)
Göran Högfält                 245p (1G)
Miguel Gil                         241p 1x
Christina Andersson       240p 3x (1G)
Janne Övringe                   231p 1x
Sune Linblom                    221p
Övriga 25 m
Ola Stein                             251p 4x

2023-02-08 Veteranträning
Lars Werner                   278p 4x (7G)
Stig Eriksson                  259p 4x (2G)
Sune Lindblom              246p 1x (1G)
Göran Högfält                236p 2x
Janne Övringe                204p
Miguel Gil                        200p 3x (1G)
Christina Andersson     196p 1x

2023-02-05 Veteranträning
Lars Werner                  258p (2G)
Stig Eriksson                 257p 3x (2G)
Janne Övringe               213p (1G)
Fältträning
Miguel Gil                      2 (TG)
Övriga 25 m
Johan Dahlin                 204p 3x
Resultat 50m se Magnum Precision

2023-02-03 Veteranträning
Lars Werner                  259p 5x (5G)
Christina Andersson    240p 1x
Göran Högfält               222p 1x (1G)
Övriga 25m
Fredrik Grahn                262p 4x (2G)

2023-02-01 Veteranträning
Göran Högfält               248p 3x (3G)
Christina Andersson    221p 1x
Övriga 25m
Fredrik Grahn                221p 1x

2023-01-29 Veteranträning
Stig Eriksson                  271p 5x (4G)
Mats Nilsson                  265p 3x (2G)
Lars Werner                   265p 2x (4G)
Göran Högfält                237p 1x (1G)
Sune Lindblom               228p 1x
Janne Övringe                 216p 1x
Övriga 25m
Anders Nilsson                259p 2x (1G)
Johan Brandelid              251p
Annette Brandelid          234p 4x (1G)
Johan Dahlin                    209p 1x
Tone Berggren                 179p 1x
Fredrik Karlgren               168p (1Brons)
Peter Karlgren                   164p
Tvåhandsträning
Jocke Virtanen                    262p 3x
Resultat 50m se Magnum Precission

2023-01-27 Veteranträning
Sune Lindblom               239p 1x (1G)
Göran Högfält                236p 2x (1G)
Christina Andersson     211p 2x
Träning 50 m
Miguel Gil                        225p 1x (1G) M8

2023-01-25 Veteranträning
Sune Lindblom               215p
Göran Högfält                 209p (1G)
Christina Andersson      207p 2x (1G)
Miguel Gil                        206p B-vapen
Övriga 25m
Fredrik Grahn                 225p

2023-01-22 Veteranträning
Mats Nilsson                     266p 1x (4G)
Göran Högfält                   219p 2x
Janne Övringe                   208p
Övriga 25m
Håkan Eriksson                  257p 2x (4G) A-vapen
Anders Nilsson                  252p 1x
Resultat 50m se Magnum Precission

2023-01-20 Veteranträning
Lars Werner                       272p 5x (6G)
Stig Eriksson                      262p 2x (3G)
Miguel Gil                           232p 2x (1G) B-vapen
Sune Lindblom                  232p
Janne Övringe                    215p 1x
Christina Andersson         207p
Övriga 25 m
Fredrik Grahn                     230p 3x (2G)

2023-01-18 Veteranträning

Christina Andersson         242p 1x
Göran Högfält                    221p 1x (1G)
Sune Lindblom                   219p
Janne Övringe                     151p
Övriga 25m
Fredrik Grahn                      254p 2x (1G)

2023-01-15 Veteranträning
Mats Nilsson                        268p 2x (4G)
Stig Eriksson                        267p 1x (2G)
Sune Lindblom                    234p 1x
Janne Övringe                      221p (1G)
Göran Högfält                      211p
Övriga 25m
Adam Nilsson                       252p 2x
Andreas Öhlen                     234p 2x
Sixten Öhlén                         223p 3x
Ville Öhlén                             214p 1x
Mikael Lönn                           208p 1x
Fredrik Karlgren                    173p
Peter Karlgren                        102p
Resultat 50m se Magnum Precission

2023-01-13 Veteranträning
Stig Eriksson                        268p 5x (5G)
Lars Werner                         258p 1x (3G)
Sune Lindblom                    234p 1x
Göran Högfält                      218p 1x
Miguel Gil                             200p
Miguel Gil                              178p 1x

2023-01-11 Veteranträning
Lars Werner                        270p 4x (6G)
Göran Högfält                     229p
Christina Andersson          197p
Janne Övringe                     192p
Övriga 25m
Haris Dzude                         210p (1G) A-vapen

2023-01-06 Veteranträning

Göran Högfält                    231p 2x
Miguel Gil                           187p 1x (B-vapen)
Övriga 25m
Johan Brandelid                 256p 3x 2g
Annette Brandelid             249p 2x 1g
Christina Andersson         232p 1x
Marcus Andersson            185p
Övriga 50m
Adam Nilsson                     286p 5x (M5)
Christer Warnqvist            216p 1x 1g (M7)

Veteranträning 2023-01-04
Lars Werner                249p (3G)
Christina Andersson  244p 2x (1G)
Göran Högfält             214p
Övriga 25m
Fredrik Grahn              214p 3x

Veteranträning 2023-01-01
Mats Nilsson              269p 3x (4G)
Lars Werner               267p 3x (4G)
Göran Högfält            144p 2x
Övriga 25m
Håkan Eriksson          275p 3x (6G) A-vapen
Annette Brandelid     266p 2x (2G)
Stig Eriksson               250p 1x (3G)
Johan Brandelid         249p (3G) A-vapen
Daniel Blirat                201p