Kallelse till Årsmöte

Bäste klubbmedlem!
Härmed kallas du till sedvanliga årsmötesförhandlingar för Kristinehamns pistolklubb lördagen den 3 mars kl 1200 i klubbstugan.

Kallelsen till årsmötet finner du här.

Övriga handlingar, inkl förslag till skjutprogram för 2018, utdelas på mötet .

Fullmakter ska vara skriftliga och bevittnade samt ange vem som för talan för vem. Endast medlemmar äger rösträtt.