Reviderad inbjudan Seriefältskytte 2

Välkomna till  ”Seriefält 2”  lördagen den 21 mars som anordnas vid 3 tillfällen, varav de 2 bästa resultaten räknas i slutsammanställningen.

Svenska pistolskytteförbundet har i dag beslutat följande:

Temporärt upphävande av regler om vapenkontroll
På grund av de stora riskerna för spridning av Coronavirus just nu har Verkställande Utskottet beslutat att med omedelbar verkan temporärt upphäva bestämmelserna i Skjuthandboken moment C.4.2.1, andra stycket, om obligatorisk vapenkontroll vid vissa tävlingar. Beslutet gäller tills annat meddelas. Detta innebär att tävling utan genomförd vapenkontroll är standardmedalj grundande.

För att minimera eventuell risk för smittspridning kommer vi att tillämpa speciella regler enligt nedanstående.

  1. Om Du känner dig sjuk eller har feber på lördagsmorgonen ska du inte åka till tävlingen.
  2. Ingen vapenkontroll kommer att göras, se ovan
  3. Hämta skjutkorten på vår hemsida under inbjudan krpk.se
    Fyll i skjutkorten hemma.
  4. Betala helst med Swish märkes ”Tävling” till Nr. 123 670 38 54 75 kr/start.
  5. Följ i övrigt myndigheternas rekommendationer.

Hämta Skjutkort klicka här

Vinnaren i resp. vapengrupp vid varje skjuttillfälle får 30p, tvåan 28 p osv. Vid lika poäng efter sista omgången vinner den som har bäst resultat vid sista omgången.

Medlemmar i KrPK samlas som funktionärer klockan 07,30 i klubbstugan för att färdigställa banan.
Du får poäng till vårt funktionärslotteri då du ställer upp som funktionär.
Kolla att du fått dina poäng under ”Resultat”  Funktionärs Ligan.
//Styrelsen