Arbetskväll Onsdagen den 16 mars klockan 18.00 i klubbstugan

Tack alla som ställde upp som funktionärer under Serietävling 1 den 5 mars. Ett extra tack till Christer W som med mycket kort varsel tog hand om köket, på grund av sjukdom.
Nu samlas vi åter på onsdag den 16 klockan 18.00 för bygga banan och förbereda sekretariatet.
Blir vi inte klara samlas vi på fredag klockan 17.00 i klubbhuset för att slutföra arbetet.
Tävlingsdagen den 19 mars samlas vi på banan klockan 07.30 för att sätta ut banan och ta emot gästande skyttar.
Du som är nybörjare bli med som funktionär, alla kan göra något.
Eller gör som Johan D som tog chansen och skaffade sig erfarenhet av fältskytte inte utan framgång. Anmäl dig och gå ett varv med klubbens C-vapen du få med dig en handledare från Klubben. Anmäl dig här.

Välkomna
Styrelsen