Arbetsdag Onsdagen den 28 september kl.13.30 och 17.00

Vi avslutar de påbörjade arbetena från förra Onsdagen
Vi städar resten av klubbstugan direkt efter Veteranträningen ca klockan 13.30.

Sedan samlas vi för att fortsätta ljudisolera A-hallen ca klockan 17.00 eller så fort du kan. Vidare gör vi uppmätning med laser för att dokumentera (CAD) banorna inför kommande besiktningar 2022 och 2023.
Givetvis får du poäng i Funktionärsligan som senare omvandlas till lotter i Fuktionärslotteriet.

Välkomna
Styrelsen