Inbjudan till Kristinehamns PK Serie Fält med Anmälnins- och Resultatlistor

Kristinehamns PK bjuder in till vår traditionella tredelade
Fältskytte Tävling Lördagarna 4/3, 18/3 och 25/3 2023

Välkomna att komma igång med 2023 års fältskyttesäsong med en tävlingsserie i lite enklare former. Serien anordnas vid 3 tillfällen, varav de 2 bästa resultaten räknas i slutsammanställningen. Tävlingen går över sex stationer totalt 36 skott. Vinnaren i respektive vapengrupp vid varje skjuttillfälle får 30p, tvåan 28 p osv. Vid lika poäng efter sista omgången vinner den som har bäst resultat vid sista omgången.
Nytt för i år är en klass för A- och R-vapen med optiska riktmedel utan förstoring.
Kanske något för oss lite äldre skyttar där sikte, korn och mål inte blir så skarpa längre?
Informationom resultatlistan
Då det i några fall inte gick att skilja skyttar åt genom antalet träffar, figurer och poäng har klubben  valt att ge skyttarna sama placering och de får samma poäng i serieresultatet. Exempelvis i C klassen hade tre  skyttar 36/15/68p. De dömdes då alla som 2or och får alla 28 poäng i deltävlingen. Se Resultatlistan.
Skulle motsvarande inträffa i Serie 2 och 3 kommer samma pricip tillämpas.
Då det är en tredelad tävling och att slutgiltigt resultat inte fastställs förän resultatet för samtliga deltävlingar genomförts ser vi inte särskjutnin som genomförbart.
Skulle medalj platserna  i slutresultatet inte kunna fastställas då fler skyttar erhållit samma poäng och även resultatet i Finalserien är lika kommer vi att tillämpa särskiljning genom särskjutning. Enligr Skjuthandboken D.6.11.2
Om någon skytt inte inffiner sig vid särskutningen avstår hen sin rätt att delta i särskjutningen.

Hämta den kompletta inbjudan här.
Hämta anmälningsblankett här
Hämta anmälda skyttar Seriefält 1 här 
Fler kan komma till tävlingsdagen.
Hämta Startlistan Seriefält 1 här.
Hämta Resultatlistan Seriefält 1 här.
Hämta Startlista Seriefält 2 här.
Hämta Resultat Seriefält 2 här.
Hämta Poängställning efter Seriefält 2 här.
Hämta Startlista Seriefält 3 här.
Hämta Resultat Seriefält 3 här.
Hämta Slutresultat Seriefält 1-3 här.

Fyll i blanketten spar den på enheten och bifoga den som fil till www.tavling@krpk.se

Välkomna till 2023 års Skyttesäsong 
//Styrelsen