MEDDELANDE TILL SKYTTAR I RIKSTÄVLINGEN

TISDAG DEN 6 JUNI ÄR OBSOLUT SISTA DAGEN ATT SKJUTA RIKSTÄVLINGEN.

JAG KOMMER ATT FINNAS PÅ SKJUTBANAN ONSDAGEN DEN 31/5 SAMT SÖNDAGEN DEN 4/6.

SÅ ÄN FINNS MÖJLIGHETEN ATT FULLFÖLJA.

BÖRJE