Arbetskväll Onsdagen den 14 juni Klockan 17.30 och Fredagen den 16 jun klocan 16.00

Hej alla medlemmar
Det har varit många arbetsdagar den senaste tiden men nu måste vi kraftsamla och bli många fler som ställer upp framför allt nu på onsdag men även på fredag.
Tyvärr återstår en hel del arbete att utföra för att vi ska kunna klara Polisens ombesiktningen.  Vi vill inte ha skjutförbud resten av sommaren med inställda träningar och tävlingar som följd.
Onsdagen den 14 juni
Planen är att på onsdagen måste både 25 och 50 m vallarna luckras up med hacka i det område där kulorna slår ner, ett band på ca 2 m höjd av vallarna . Dessutom måste stockraden på 25 m vallen förlängas med ca 2 m på den högra sidan.
Uppmärkningen av skjutplatser på 50 m vallen måste påbörjas.
Fredag den 16 juni
För att på fredag få LBC att med kranbil lyfta upp ytterligare en slipersrad som hämtas i Björneborg på onsdagen dessutom har LBC då med 13 ton sand att lägga på det uppluckrade områdena på skjutvallarna.  Är inte vallarna då luckrade kommer den nya sanden ändå inte räcka till för att få banorna godkända.
Så ställ upp mangrant så klarar vi jobben och kan få en ombesiktning innan Poliserna går på semester
Ta med grepar, hackor, skyfflar och krattor och ett glatt humör så kan vi börja med vår sport så snart som möjligt.
Hälsning
Styrelsen