Vapenlicenskrav

Förtydligande gällande Krav för vapenlicens/föreningsintyg

Vi har nu lagt upp en sida som beskriver kraven för ansökan om vapenlicens. Du hittar den under menyn ”För medlemmarna”.

För att styrelsen ska kunna skriva på ett föreningsintyg i samband med ansökan om vapenlicens, så är det en del krav som måste vara uppfyllda av skytten. Nedan beskrivs lite förenklat några av de kraven. Observera att detta inte har något att göra med vår ”tävling” som vi kallar ”Uppföljning Guldserier”, där vi internt i klubben har andra krav för att en serie ska registreras där.
Nedanstående information är som sagt enbart till för att förtydliga vad som krävs för ett föreningsintyg, i samband med ansökan om vapenlicens.

Pistolskyttekort.
Förbundet (inte polisen) kräver av oss föreningar att de skyttar vi skriver föreningsintyg till, ska ha pistolskyttekort. Det innebär att alla som har för avsikt att söka vapenlicens i framtiden, måste skaffa pistolskyttekort först.

Guldmärkesfordringar
En skytt som söker licens, måste ha klarat fodringarna för pistolskyttemärket i Guld, någon gång under de senaste 24 månaderna. Detta kan göras på lite olika sätt, beroende på statusen på skytten.

Grundkraven är att man ska skjuta 3 st precisionsserier där kraven är lite olika beroende på ålder och vapen mm, samt 3 st tillämpningsserier där det smidigaste är ett cirkelmål C 30, 25 m avstånd, 6 skott utgångsställning stående 45°, där man ska ha 6 träff med en skjuttid på 15 sekunder.

Godkända guldserier i precision kan endast uppnås genom vanlig precisionsskjutning, stående utan stödhand mot en precisionstavla, när det gäller nybörjare och alla andra som ännu inte har erövrat det faktiska Pistolskyttemärket i Guld.

Om man tidigare har erövrat pistolskyttemärket i guld, så kan man de efterföljande åren (alltså tidigast 4 år efter att man börjat med skytte), istället för vanlig precisionsskjutning, skjuta godkända guldserier genom Magnumprecisionsskytte istället. Detta ska då göras med vapen och krav enligt skjuthandbokens krav för magnumprecision (kikare får ej användas för att guldserien ska räknas).
Även här går det att använda magnumvapen i tillämpningsserierna. Mer om detta står i skjuthandboken.

Poängkrav och rabatter

Vapengrupp                                 A                          B                          C

Guldkrav                                        43                        45                        46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie

För Magnumprecision gäller samma krav som vapengrupp A ovan, samt att samma åldersrabatter ges.

Godkända serier för guldmärkesfodringarna måste, för att räknas som giltiga, ha skjutits i samband med en tävling (klubb, krets, nationell eller internationell), eller vid en träning organiserad av Kristinehamns Pistolklubb.
Med organiserad träning menas en träning som är uppsatt i vårt skjutprogram, skyttekalender eller som sanktionerats av styrelsen i förväg.