Ammunitionstester

Ett av de säkraste vårtecknen är att man över hela Sverige ser skyttar krypa fram ur sin vinterdvala, borsta av vapnen, och från olika avstånd med olika ljudvolym, stansa hål i pappersmål. Det tar inte lång stund innan skyttarna möts och byter erfarenheter och insikter, om vapen och ammunition.

För att ge skyttarna mer information och mer att prata om, så finns det nu en webbsida under menyn ”för medlemmar”, där vi presenterar ett antal Ammunitionstester som vi hittat på nätet.
Det finns säkert fler synpunkter och tester vad gäller ammunition och/eller vapen, så dela med er.